Thumbnail

Bezpieczeństwo

Środki Przymusu Bezpośredniego do których należy broń nieletalna (broń niezabijająca, nieśmiercionośna – zaprojektowana i przeznaczona do wyłączenia z walki ludzi lub sprzętu, nie zabijając i nie raniąc trwale osób oraz nie wyrządzając szkody własności prywatnej i środowisku), są projektowane by skutecznie obezwładniać, minimalizując przy tym ryzyko spowodowania trwałych obrażeń.

Oczywiście stosowanie takiej broni wymaga, by użytkownik miał całkowite zaufanie co do jej skuteczności i bezpieczeństwa użycia. Jakiekolwiek wątpliwości mogą wywołać niepewność i prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji wywołanych obawami przed użyciem broni nieletalnej.

Użytkownik powinien 100% pewności, że użyty przez niego sprzęt nie spowoduje trwałych obrażeń u podejrzanego, przy zachowaniu określonych wymogów bezpieczeństwa. Właśnie dlatego możecie w pełni polegać na miotaczach JET PROTECTOR – bezpieczeństwo ich stoso- wania jest naszym nadrzędnym celem.

Nowy sposób użycia – sprawdzony środek obezwładniający

Nasza opatentowana technologia to nowatorski system precyzyjnego miotania płynnych środków drażniących, ale jeśli chodzi o środki chemiczne to polegamy na sprawdzonych rozwiązaniach. Stosowana na całym świecie Kapsaicyna dowiodła, że jest najskuteczniejszym środkiem drażniącym, także kiedy zostaje użyta wobec napastników pod wpływem narkotyków, alkoholu, osób niezrównoważonych lub agresywnych zwierząt.