Thumbnail

JPX Jet Protector. Jak to działa?

JPX Jet Protector to najbardziej funkcjonalny i najskuteczniejszy ręczny miotacz płynnego środka drażniącego dostępny obecnie na rynku. Zastosowanie rewolucyjnej, nieareozolowej technologii miotania opatentowanej przez Piexon, JPX posiada skuteczny zasięg 7m przy prędkości strumienia cieczy sięgającej 175m/s (650km/h). Szybkowymienny magazynek zawiera dwa ładunki. Łatwość szkolenia i obezwładniająca skuteczność każdego supermocnego ładunku kapsaicyny sprawiła, że JPX natychmiast zdobył sobie uznanie użytkowników wśród policjantów, służby więziennej i formacji ochrony.

JPX jest lepszym wyborem

JPX Jet Protector to rozwiązanie zupełnie inne niż dotychczas stoso- wane pojemniki z gazem drażniącym. Miotacz ma formę pistoletu, a precyzja i zasięg strzału jest nieporównywalna ze zwykłym sprayem pieprzowym. Pokrycie celu zamyka się w okręgu o średnicy 35cm na dystansie 5m. JPX do działania nie wykorzystuje elektroniki czy mocy baterii i jest praktycznie niewrażliwy na warunki środowiskowe. Każdy magazynek JPX zawiera dwa naboje, umożliwiając natychmiastowe oddanie powtórnego strzału. Wymiana magazynka jest szybka i łatwa do opanowania, a opcjonalny zintegrowany celownik laserowy dodat- kowo ułatwi precyzyjne wycelowanie miotacza.

Thumbnail

By określić precyzyjnie minimalny bezpieczny dystans użycia naszego miotacza, jaki powinniśmy zachować ze względu na dużą prędkość mio- tanego strumienia przeprowadziliśmy wszechstronne próby balistyczne, korzystając z doświadczenia powszechnie znanego eksperta od obra- żeń balistycznych. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących mi- nimalnego dystansu strzału eliminuje ryzyko trwałych obrażeń. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa naszych produktów jesteśmy gotowi służyć wszelkimi danymi z przeprowadzonych testów (informacja na ostatniej stronie).

Co z oddziaływaniem na osoby postronne?

Thumbnail

W porównaniu z klasycznymi sprayami ze środkiem drażniącym, miotacze JET PROTECTOR firmy Piexon emitują minimalną ilość rozpylonego w powietrzu środka drażniącego, który mógłby powo- dować niepożądane, przypadkowe oddziaływanie na osoby postronne. Ta cecha pozwala na sku- teczne użycie miotaczy Piexon także w małych, zamkniętych pomieszczeniach, takich np. jak cele. Opatentowana technologia miotania płynnego środka drażniącego pozwala na zachowanie dużej celności i znacząco zmniejsza ryzyko tworzenia się oparów, mogących wniknąć do dróg oddecho- wych, co może być szkodliwe dla astmatyków.

Mówiąc najprościej – nasze produkty to proste w obsłudze i skuteczne miotacze środka drażniące- go. Tyle że zamiast stosowanego w sprayach zbiornika z gazem o stałym ciśnieniu stosujemy ładu- nek miotający, tworzący ciśnienie potrzebne do wyrzucenia środka drażniącego na dużą odległość. Zalet tego opatentowanego systemu miotania jest wiele: nie ma strat ciśnienia; nie potrzeba żadnego potrząsania urządzeniem przed użyciem; miotany strumień cieczy osiąga bardzo wysoką prędkość co daje znacznie zwiększony zasięg, doskonałą celność i eliminuje ryzyko odchylenia pod wpływem podmuchu wiatru co zdarzało się w przypadku sprayów. Miotacze Piexon zachowują skuteczność działania w szerokim zakresie temperatur. Prędkość wylotowa miotanego strumienia w połączeniu z najsilniejszą formułą kapsaicyny na rynku czyni z produktów Piexon najskuteczniejszą obecnie chemiczną broń obezwładniającą.

Magazynek JPX mieści dwa naboje napełnione płynnym środkiem drażniącym lub spie- ralną farbą dostępną do celów szkoleniowych. Ilość środka drażniącego w naboju wynosi 10 ml. Środek drażniący jest wyrzucany z naboju za pomocą tłoka uruchamianiego ła- dunkiem napędowym. Każdy magazynek JPX pozwala na oddanie dwu strzałów - nie da się ponownie napełnić i przeznaczony jest on do wyrzucenia po użyciu. Jego obudowę wykonano z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego otaczającego dwie aluminiowe tuleje nabojowe i zintegrowane dysze, osobne dla każdego naboju. Dysze pozwalają na precyzyjne miotanie cieczy. Magazynki zależnie od ich ładunku (środek drażniący lub farba) różnią się kolorami końcówek dysz. Opatentowana konstrukcja naboju to wyjąt- kowy mechanizm oczyszczający dyszę z pozostałości środka drażniącego. Wszystkie substancje miotane za pomocą JPX są niepalne.